Pierwszy kontakt i prawidłowa laktacja w standardach opieki nad kobietą w ciąży, porodzie i połogu fizjologicznym


Wszystkie placówki położnicze i osoby świadczące opiekę okołoporodową obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 4 października 2012 roku dotyczące standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.


Standardy określają rodzaj oraz zakres procedur i czynności medycznych wymaganych przy sprawowaniu opieki nad kobietą w fizjologicznej ciąży, w czasie porodu i połogu. Odnoszą się również do kwestii pierwszego kontaktu po porodzie i opieki nad matką i noworodkiem.


Zgodnie z Rozporządzeniem personel medyczny jest zobowiązany umożliwić dziecku kontakt z matką „skóra do skóry” , który będzie trwał nieprzerwanie 2 godziny po porodzie. W tym czasie osoba sprawująca opiekę nad matką i noworodkiem powinna zachęcać matkę do rozpoznania momentu, kiedy dziecko jest gotowe do ssania piersi i, w razie potrzeby, pomóc w jego dobrym przystawieniu.


Ocena w skali Apgar ma zostać dokonana, gdy noworodek leży na brzuchu mamy, a ocena stanu noworodka i pomiary antropometryczne (masa ciała, długość, obwód głowy i klatki piersiowej) po zakończeniu pierwszego kontaktu.


Pierwszy kontakt może być przerwany tylko w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia matki lub noworodka. Ten fakt musi zostać odnotowany w dokumentacji medycznej.


Poszerzone badanie kliniczne powinno być wykonane przez lekarza neonatologa lub pediatrę w ciągu 12 godzin życia dziecka.


Personel zobowiązany jest do zapewnienia warunków dla prawidłowej laktacji i odżywiania noworodka poprzez m.in.: dostarczenie matce wyczerpujących informacji na temat korzyści i metod karmienia piersią jak również przeprowadzenia instruktażu w zakresie prawidłowego karmienia piersią.


Noworodkom karmionym piersią nie powinno podawać się do picia wody, roztworu glukozy lub dokarmiać sztucznym mlekiem początkowym jeśli nie ma do tego medycznych wskazań. Nie powinno się również stosować smoczków uspokajających.

Więcej o Twoich prawach w porodzie czytaj tu

sasakawa copy

sasakawa copy

sasakawa copy

jeden procent

konferencje2016.jpg

kobiety mowia www

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

sasakawa copy

raporty red

iconka zamow publikacje

iconka lektury obowiazkowe