chcę otrzymywać wiadomości dla osób
profesjonalnie sprawujących opiekę nad kobietą w ciąży, podczas porodu i w połogu.

Partnerzy i sponsorzy:


MIĘDZYNARODOWY KODEKS MARKETINGU PRODUKTÓW ZASTĘPUJĄCYCH MLEKO KOBIECE

Fundacja działa zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece. To przyjęty w 1981 roku przez zgromadzenie ogólne Światowej Organizacji Zdrowia dokument zawierający zalecenia co do ograniczeń w marketingu substytutów mleka dla niemowląt. Kodeks zabrania praktycznie wszystkich form reklamy i marketingu substytutów mleka, w szczególności reklamy prowadzonej na terenie placówek służby zdrowia. Precyzuje także zasady kontaktów producentów substytutów mleka z personelem służby zdrowia oraz kwestię oznaczeń wymaganych na tego typu produktach.Przepisy Kodeksu zabraniają firmom m.in.:

•  nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami handlowymi a personelem medycznym oraz matkami i kobietami w ciąży;
•    rozdawania bezpłatnych próbek mleka w szpitalach i innych obiektach publicznej służby zdrowia;
•   reklamowania produktów spożywczych przeznaczonych dla niemowląt poniżej 6 miesiąca życia oraz smoczków, butelek etc;
•    rozdawania firmowych prezentów rodzicom oraz pracownikom służby zdrowia;
•    idealizowania opakowań oraz używania na etykietach wizerunków matek i dzieci.


Ciężar monitorowania naruszeń przepisów Kodeksu wzięły na siebie głównie organizacje pozarządowe. Jako pierwsza powstała w USA w 1979 r. „International Baby Food Action Network” a po niej „Baby Milk Action” w Wielkiej Brytanii oraz „Baby Nahrung” w Niemczech. Na stronach internetowych tych organizacji można znaleźć szczegółowe raporty dotyczące przestrzegania przepisów Kodeksu przez różne firmy na całym świecie.
 

 

sasakawa copy

sasakawa copy

sasakawa copy

jeden procent

konferencje2016.jpg

kobiety mowia www

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

sasakawa copy

raporty red

iconka zamow publikacje

iconka lektury obowiazkowe